Poughkeepsie Train Station

Front Entrance of Poughkeepsie Metro North Station

NY 41° 42' 25.0956" N, 73° 56' 15.0072" W